nts.varna-bg.org» Съюзна информация

Членска информация

Съюзна информация:

Личен картон /свали .doc/

Ведомост за членски внос /свали .doc/

План за НТД - формуляр А /свали .doc/

ЛЕГЕНДА за план НТД 

· Управителен съвет
· Контролен съвет

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ  ДРУЖЕСТВА, КЛУБОВЕ И СЕКЦИИ:

ИКОНОМИКА (0301....)

030110. Секция “Инвестиции”, Икономически университет - Варна        

030120.  НТД “Стокознание”, Икономически университет - Варна     

030130. НТД “Икономика и управление на търговията”, Икономически университет - Варна    

030140. НТД “Икономисти”, Варненска търговска гимназия “Г.С.Раковски” 

030150. Клуб “Млад бизнесмен”, Варненска търговска гимназия “Г.С.Раковски” 

030160. НТД “Икономика и мениджмънт”, Технически университет - Варна

030170. Секция “Икономическо образование”, Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковси"

030190. Секция „Екология, икономика, инженеринг”, Технически университе - Варна

030111. Клуб „Млад предприемач”, Варненска търговска гимназия “Г.С.Раковски”

030112. Секция „Финанси”, Икономически университет - Варна

 

МАШИНОСТРОЕНЕ (0303....)

030310. НТД “Машиностроителна техника и технологии”, Технически университет - Варна 

030320. НТД “Технология на металите”, Технически университет - Варна

030340. НТД “Корабостроене”, Технически университет - Варна

030350. НТД  Център по хидро- и аеродинамика при БАН - Варна 

030360. НТД “Корабен механик”, ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” - Варна

030370. НТД “Топлотехника”, Технически университет - Варна

030380. Клуб „Корабостроител - ветерани”

030390. Клуб „НЕПТУН” 

ТРАНСПОРТ (0304....)

030410. НТД при Пристанище Варна

030430. НТД “Транспортна техника и технологии”, Технически университет - Варна

ХИМИЯ (0305....)

030510. Секция “Химия”  

 

ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА (0306....)

030610. НТД “Електроника”, Технически университет - Варна

030620. НТД “Комуникационна техника и технологии”, Технически университет - Варна

030640. НТД “Корабна електроника”, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна

030650. НТД “Електроснабдяване, електрообзавеждане и светлинна техника”, ТУ - Варна

    

АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (0307....)

030710. НТД “Информатика”, Икономически университет - Варна

030730. Клуб “Автоматика и информатика” (КАИ), Технически университет - Варна

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (0308....)

030810. НТД “Електроенергетика”, Технически университет - Варна

 

ДРУГИ (0309....)

030910. Секция “Стенография и машинопис”

030920. НТД “Ветерани”  

030950. Секция “Океанология”

030960. Клуб “Приятели на физиката”

030970. НТД - Професионална гимназия по туризъм",  “Проф. д-р Асен Златаров”- Варна 

030980. НТД по лозарство и винарство

030990. НТД - Център по пожарна безопасност и защита на населението - Варна            

030911. Клуб за иновационна култура

030912. Клуб „Млад бързописец”, Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски"

030914. НТД "Архитектура и аугментирана реалност"

 

*   *   *

Колективни членове на Териториалната организация на НТС - Варна :

           www.tu-varna.bg

           www.ue-varna.bg

           www.naval-acad.bg

           www.vfu.bg

           www.bshc.bg

           www.port-varna.bg

           www.odessos-yard.bg

           www.bkrclass.org

           www.smb.hit.bg

           www.dolphin1.bg

           www.aresgas.bg

 

*   *   *