nts.varna-bg.org» Конференции

Предстоящи конференции:

 

"Инвестиции в бъдещето - 2021"

8 октомври 2021, онлайн

 

 
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  
(1) Корпоративно ръководство и управление
(2) Финанси и банково дело
(3) Застраховане и осигуряване
(4) Макроикономика, инвестиции и устойчиво развитие
(5) Счетоводство и одит
(6) Маркетингови изследвания и политики
(7) Управление на човешките ресурси
 
*   *   *
 
Важни срокове:
 
30 юни 2021 г.
Изпращане на заявките за участие в конференцията,
вкл. заглавие на доклада, резюме (до 10-15 реда)
и 3-5 ключови думи - на български и английски език.
 
30 август  2021 г.
Изпращане на докладите в пълен обем, оформени
съгласно изискванията.
 
10 септември 2021 г.
Уведомяване на участниците, чиито доклади са приети
от Организационния комитет.
  
*   *   *
 
Работни езици: български, руски и английски.
 
*   *   *
 
   

Документи за сваляне:

ПОКАНА, ИЗИСКВАНИЯ, ОБРАЗЕЦ

ТАЛОН - ЗАЯВКА