nts.varna-bg.org» Дейности

Дейности

Научно-техническа дейност

  За да сте в крак с развитието на техниката, за да рационализирате работата си, за да провеждате успешна целенасочена дейност, в която и да е сфера, Вие трябва да разполагате с най-важния ресурс информацията.
  В Дома на науката и техниката специалисти, членове на Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Варна, Ви предлагат:
  
А. Стандарти и стандартизационна литература:
 
Б. Проучване по зададена от клиента тема:
 
В. Техническа литература, справочници, каталози и др. от фондове на ТО на НТС - Варна и чужди фондове.
 
Г. Нормативни актове, ползвайки система АПИС.
 
  В случай, че Ви интересуват доклади или научни съобщения, изнесени на научно-технически прояви на НТС, Вие можете да се запознаете с тях от списание “НТС” - издание на Варненската териториална организация.
 
 

Експертно-консултантска

   Тук Вие можете да получите консултации от специалисти, експерти в научно-техническите колективи към Териториална организация на НТС - Варна, по всички интересуващи Ви въпроси:
 
 
   Нуждаете ли се от помощ при реализиране на Вашите идеи, обърнете се отново към специалистите на Варненската организация на научно-техническите специалисти. С много опит и компетентност, те Ви предлагат: