nts.varna-bg.org» Конференции

ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО'2019”

КРЪГЛА МАСА „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ”

ПОКАНА

талон-заявка