nts.varna-bg.org» Кои сме ние

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ  СЪЮЗИ -  ВАРНА

Историческа справка
Управленческа структура

Основни цели

Организационна структура
Извадки от Устава

Конкурс за Най-добра дипломна работа 2020

(съвместно с Община Варна)

Конкурс за млади учени и специалисти 2020

"Инж. Златан Бръчков"