nts.varna-bg.org» Информационно-издателска

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТТА НИ !

За да сте в крак с развитието на техниката, за да рационализирате работата си, за да провеждате успешна целенасочена дейност, в която и да е сфера, Вие трябва да разполагате с най-важния ресурсинформацията.

В Дома на науката и техниката специалисти, членове на Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Варна, Ви предлагат:

А. Стандарти и стандартизационна литература

Б. Проучване по зададена от клиента тема

В. Техническа литература, справочници, каталози и др. от фондове на ТО на НТС – Варна и чужди фондове

Г. Нормативни актове, ползвайки система АПИС

В случай, че Ви интересуват доклади или научни съобщения, изнесени на научно-технически прояви на НТС, Вие можете да се запознаете с тях от списание “НТС” – издание на Варненската териториална организация.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ! ВЪРВЕТЕ ПО СИГУРНИЯ ПЪТ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА, ИНОВАЦИЯТА И ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ !