SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS - VARNA» Main Activities

Квалификационна

Курсове, семинари, обучения за повишаване на знанията и професионалната квалификация на ученици, студенти, специалисти със средно и висше образование,  в следните направления:

Компютърно: WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET, AUTOCAD - 2D, 3D, Компютърен машинопис, Компютърно счетоводство

Езиково - Английски, руски, немски език

Тематично: Фирмено счетоводство, Здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/,Управление на отпадъци, офис мениджър и по заявка от страна на клиента

 

Научно-техническа

Организира и координира: научни, научно-практически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии и обмяна на опит по актуални теми и проблеми на развитието на науката и техниката; научно-технически пътувания в страната и чужбина; разработване на регионални и международни програми и проекти;

Информационно-издателска

Интернет, електронна поща и други информационни източници; издава информационни бюлетини и тематични серии от списание "НТС";

Експертно-консултанска

Консултации, експертизи, сделки и прогнози в областта на науката, техниката, икономиката, интелектуалната и индустриална собственост, финансовото дело и данъчното облагане (извършва се от висококвалифицирани учени и специалисти, притежаващи необходимите лицензи и сертификати)