nts.varna-bg.org» Награди

Резултати и награди

от класирането на участниците в традиционните конкурси, организирани от Териториална органазация на  научно-техническите съзюи – Варна.

 

І. Конкурс за „Най-добра дипломна работа”, съвместно с Община Варна.

 Технически науки:

 

 Икономически науки:

            „Анализ на маркетинговата дейност на Регионален исторически музей – Велико Търново”.

 

Хуманитарни науки:

ІІ Конкурс за млади учени и специалисти "Инж. Златан Бръчков"

Награда за първо място в конкурса за млади учени и специалисти "Инж. Златан Бръчков" за 2018 г. се присъжда  гл. ас. д-р  ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ДЖАПАРОВ катедра „Финанси“ към Икономически университет –Варна