nts.varna-bg.org» Награди

Резултати и награди

от класирането на участниците в традиционните конкурси, организирани от Териториална органазация на  научно-техническите съзюи – Варна.

 

І. Конкурс за „Най-добра дипломна работа”, съвместно с Община Варна.

В направление:

 

А) Технически науки:

 Б) Икономически науки:

 В) Хуманитарни науки:

Награда за първо място в отделните тематични направления: грамота, подписана от Кмета на Варна и Председателя на Управителния съвет на Териториалната организация на НТС – Варна, и парична награда в размер на 250, - / двеста и петдесет / лева.

ІІ Конкурс за млади учени и специалисти "Инж. Златан Бръчков"

Награда за първо място в конкурса за млади учени и специалисти "Инж. Златан Бръчков" за 2016 г. се присъжда на д-р Владимир ЖЕЧЕВ, главен асистент към катедра „Маркетинг” на Икономически университет – Варна – за успешно защитен дисертационен труд на тема „Имиджови ефекти от екстензията на бранда при нишови автомобили”.