nts.varna-bg.org» Актуална информация

FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGIES "ВLACK SEA' 2018"

Скръбна вест!

Съюзна информация

Писмо до организационните структури относно Плана по НТД за 2018 г.

Ведомост за членски внос

Личен Картон

Формуляр А по плана за НТД + легенда