nts.varna-bg.org» Актуална информация

Младите в НТС - Варна

Нещо ново, нещо необичайно! ЗА БЪДЕЩЕТО – НТС ООД

Съюзна информация

План за научно-техническата и информационна дейност за 2017 г.

Писмо до организационните структури относно Плана по НТД за 2018 г.

Ведомост за членски внос

Личен Картон

Формуляр А по плана за НТД + легенда

Конкурси

Статут на конкурс "Най-добра дипломна работа 2017" съвместно с Община Варна

Конкурс за млади учени и специалисти до 35 г., възраст "Инж. Златан Бръчков 2017"

Конкурс "Най-добро учебно предприятие" - галерия

Информация до медиите за ХІ НК "Инвестиции в бъдещето 2017" и кръгла маса "Младите на старта към бизнеса"

Национална среща "Младежки пространства" - снимки

ХІІІ национално младежко изложение

Световна седмица на предприемачеството - галерия