nts.varna-bg.org» Актуална информация

Младите в НТС - Варна

Нещо ново, нещо необичайно! ЗА БЪДЕЩЕТО – НТС ООД

ТФ ФЕСТ 2018 - НАГРАЖДАВАНЕ "ЗА БЪДЕЩЕТО - НТС"

Конкурс "Най-добро учебно предприятие" - галерия

Съюзна информация

Писмо до организационните структури относно Плана по НТД за 2018 г.

Ведомост за членски внос

Личен Картон

Формуляр А по плана за НТД + легенда

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТО НА НТС - ВАРНА - 14.06.2018 г.

FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGIES "ВLACK SEA' 2018"

Национална среща "Младежки пространства" - снимки

ХІІІ национално младежко изложение

Световна седмица на предприемачеството - галерия