nts.varna-bg.org» Актуална информация

Статут на конкурс за Най-добра дипломна работа - 2018

Статут за конкурс на конкурс за млади учени и специалисти "Инж. Златан Бръчков"

Съюзна информация

Писмо до организационните структури относно Плана по НТД за 2018 г.

Ведомост за членски внос

Личен Картон

Формуляр А по плана за НТД + легенда