nts.varna-bg.org» Организационна структура

· Управителен съвет
· Контролен съвет

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ  ДРУЖЕСТВА, КЛУБОВЕ И СЕКЦИИ

ИКОНОМИКА (0301....)

 030110. Секция “Инвестиции”, Икономически университет – Варна        

030120.  НТД “Стокознание”,    Икономически университет – Варна     

030130. НТД “Икономика и управление на търговията”,  Икономически университет – Варна    

030140. НТД “Икономисти”,  Варненска търговска гимназия “Г.С.Раковски” 

030150. Клуб “Млад бизнесмен”,  Варненска търговска гимназия “Г.С.Раковски” 

030160. НТД “Икономика и мениджмънт”,  Технически университет – Варна

030170. Секция “Икономическо образование”, Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковси"

030190. Секция „Екология, икономика, инженеринг”, Технически университе - Варна

030111. Клуб „Млад предприемач”,   Варненска търговска гимназия “Г.С.Раковски”

030112. Секция „Финанси”, Икономически университет - Варна

 

МАШИНОСТРОЕНЕ (0303....)

030310. НТД “Машиностроителна техника и технологии”, Технически университет – Варна 

030320. НТД “Технология на металите”,  Технически университет – Варна

030340. НТД “Корабостроене”, Технически университет – Варна

030350. НТД – Център по хидро- и аеродинамика при БАН – Варна 

030360. НТД “Корабен механик”,  ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – Варна

030370. НТД “Топлотехника”,  Технически университет – Варна

030380. Клуб „Корабостроител - ветерани”

030390. Клуб „НЕПТУН” 

ТРАНСПОРТ (0304....)

030410. НТД при Пристанище Варна

030430. НТД “Транспортна техника и технологии”,   Технически университет – Варна

ХИМИЯ (0305....)

030510. Секция “Химия”  

 

ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА (0306....)

030610. НТД “Електроника”,  Технически университет – Варна

030620. НТД “Комуникационна техника и технологии”,  Технически университет – Варна

030640. НТД “Корабна електроника”,  ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна

030650. НТД “Електроснабдяване, електрообзавеждане и светлинна техника”, ТУ – Варна

    

АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (0307....)

030710. НТД “Информатика”,  Икономически университет – Варна

030730. Клуб “Автоматика и информатика” (КАИ),  Технически университет - Варна

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (0308....)

030810. НТД “Електроенергетика”,  Технически университет – Варна

 

ДРУГИ (0309....)

030910. Секция “Стенография и машинопис”

030920. НТД “Ветерани”  

030950. Секция “Океанология”

030960. Клуб “Приятели на физиката”

030970. НТД – Професионална гимназия по туризъм",  “Проф. д-р Асен Златаров”- Варна 

030980. НТД по лозарство и винарство

030990. НТД – Център по пожарна безопасност и защита на населението – Варна            

030911. Клуб за иновационна култура

030912. Клуб „Млад бързописец”, Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски"

 

*   *   *

Колективни членове

на Териториалната организация на НТС – Варна :

 

           www.tu-varna.bg

           www.ue-varna.bg

           www.naval-acad.bg

         www.vfu.bg

      www.bshc.bg

        www.port-varna.bg

      www.odessos-yard.bg

       www.bkrclass.org

       www.smb.hit.bg

       www.dolphin1.bg

      www.aresgas.bg

 

*   *   *